MotorSpaPLUS เราเป็นศูนย์บริการมาตรฐานเมกไกวส์ (Meguiar’s Show
Car Detail Center)
สาขารัชดาภิเษก – ลาดพร้าว ในการดูแลและฟื้นฟูสภาพ
รถยนต์ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานทุกชนิดของ
Meguiar’s ประเทศสหรัฐอเมริกา

MotorSpaPLUS มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมและผ่านมาตรฐานจากทาง บริษัท
เมกไกวส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และนานาประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ MEGUIAR’S โดยบริการของเราครบวงจร เริ่มด้วยล้างรถ เคลือบสี
ขัดเคลือบสีรถ ด้วยระบบ PCS และ SLS (ระบบพ่น) ล้างห้องเครื่อง ล้อและยาง ดูแลทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร ลูกค้าที่เข้ามารับบริการทุกท่านจึงมั่นใจ
ได้ถึงคุณภาพและบริการที่ได้รับมาตรฐานให้รถของคุณคงสภาพใหม่ เงางามอยู่
ตลอดเวลา